top of page

Traducció

Traducció

Ens avala una experiència de més de vuit anys traduint i corregint per a una gran varietat de clients i temàtiques.

Estem especialitzats en traducció cultural, empresarial, agroalimentària i tècnica - informàtica.

També oferim serveis de copy i d’escriptura creativa per promocionar els seus productes.

Entre les llengües que ofereix el nostre equip trobaran el català, el castellà, l'anglès i el francès així com l'alemany, el portuguès, l'italià, el xinès i el japonès.

computer-820281_1280.webp

Oferim servei de traducció,
correcció i copy.

Especialitzacions

01.

Traducció

CULTURAL

02.

Traducció

 AGROALIMENTARIA

03.

Traducció
EMPRESARIAL

04.

Traducció

TÈCNICA - INFORMÀTICA

01.

Traducció CULTURAL

Documentació per a museus, galeries d'art, herència cultural, simposis i col·loquis culturals, estudis antropològics, organitzacions i institucions culturals.

 

La meva formació en antropologia lingüística m'ha permès especialitzar-me en la traducció cultural.

Amb l'objectiu de construir ponts entre cultures i apropar persones, treballem amb la delicadesa que requereix aquesta especialització. Assegurem la comprensió del missatge a la cultura d'arribada mitjançant tècniques de localització, i cuidant tots els matisos per presentar el context necessari a cada situació.

Promoció de productes alimentaris, traducció d'etiquetes i envasos alimentaris, fitxes de productes, menús i cartes de restaurants, fulletons i missatges promocionals, exportació i importació de productes, expansió de mercat.

 

Més que llistes d'ingredients i al·lèrgens:

El sector agroalimentari es regeix per una normativa estricta que varia d'un país a l'altre i que no permet errors: la informació ha d'estar disponible per al consumidor final, de manera precisa i fiable.

 

Més que menús i cartes:

En un món global, hem de tenir cura de la multiculturalitat del nostre client final. Tant en exportacions com en menús i cartes, cuidem cada detall perquè la riquesa del producte traspassi fronteres.

 

Més que terminologia culinària:

Incloem en traducció agroalimentària textos amb terminologia tècnica, de promoció (màrqueting) i econòmics (d'importació i exportació, permisos, etc.).

 

Vols obrir mercat al teu producte? Ens encarreguem que el seu sabor arribi lluny.

02.

Traducció AGROALIMENTARIA

03.

Traducció EMPRESARIAL

Fulletons per a fires, catàlegs per a distribució, anuncis a televisió o premsa, contingut per a xarxes socials,

contractes comercials, pàgines web.

La globalització permet que empreses locals s'obrin a un mercat global. Per això, a les nostres traduccions de màrqueting apliquem coneixements d'adaptació cultural (localització) i lingüística.

 

En textos empresarials i de màrqueting, és important jugar amb la cultura final, treballant amb professionals experts per transmetre les emocions vinculades als missatges. Treballem per fer arribar el missatge, sent fidels al registre i al text original, sempre complint la normativa i l'expectativa cultural del país d'arribada.

 

Així mateix, prestem especial atenció a l'adaptació SEO dels missatges, treballant amb creativitat, claredat i eficàcia.

Manuals de maquinària industrial, informes químics, tèxtils, mediambientals, documents relacionats amb el món de l'automoció, informàtica (programari, maquinari, pàgines web), guies d'usuaris.

 

La traducció tècnica no deixa marge a l'originalitat. Requereix de precisió i d'un treball minuciós per traduir la terminologia específica i els tecnicismes de manera clara i objectiva.

 

Per això comptem amb especialistes de cada sector que es documenten en profunditat per a cada encàrrec, formant-se en les actualitzacions i evolucions del camp per evitar inexactituds i per garantir la fidelitat de l'original.

04.

Traducció TÈCNICA

bottom of page